Úvodní stránka » Podmínky prodeje

Vážení zákazníci,

přečtěte se prosím důkladně podmínky prodeje. Tyto podmínky jsou platné od 01. 11. 2012.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Objednávku je možné stornovat do 24 hodin od zaslání objednávky, poté je již brána za závaznou.

Ceny zboží uvedené v e-shopu Dedramarket jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si však vyhrazuje právo změnit cenu v případě, že byla stanovena chybně. O této změně budete však neprodleně informováni. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.

Záruční doba se řídí dle platných zákonů ČR, tedy 2 roky na výrobky DA.
Pokud nebudete s výrobkem spokojeni, můžete jej vrátit do 14 dnů, u čisticích přípravků musí být jejich obsah min.80% . Hodnotu zboží  Vám pak proplatím převodem na Vámi uvedený účet. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Díly 1205, 696 11 Mutěnice. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo obecně v obchodních podmínkách. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura. Reklamované zboží musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo vrácením peněz. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
Reklamované zboží posílejte pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky .
Předmětem odstoupení od smlouvy je vždy daný výrobek nikoli poštovné. Pokud byl výrobek řádně kupujícímu dodán a za služby přepravci bylo zaplaceno není důvod k reklamaci poštovních služeb a jejich cen.

Vrácení zboží - Spotřebitel má právo dle Občanského zákoníku §53 odst. 7. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Vrátit bez udání důvodu lze i nové zboží, které již nemá původní obal, bylo použito nebo třeba nemá visačky. Pak prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku. Před odesláním na adresu prosím o zaslání (emailem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosím také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však zkvalitnit naše služby. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží vráceny na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží.

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí objednávky. Termín dodání je cca 7 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího, v případě zaslání na dobírku 10 dnů od data přijetí objednávky. Pokud by došlo k situaci, že zboží není skladem u dodavatele, budu Vás neprodleně kontaktovat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. V případě zboží poškozeného dopravou uvnitř balíku, ponechejte celý obal pro náslenou reklamaci. Do 24 hodin od převzetí balíku kontaktujte vaši dodávací poštu a zároveň i mě. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v balíku.


Možné způsoby platby:
Platba předem na účet 3231125349/0800
Na dobírku.
Zboží plaťte až po zaslání podkladů k platbě na Váš e-mail!

POŠTOVNÉ:
Balíčky posílám Českou poštou, výše poštovného je 69,- Kč.
Poštovné ZDARMA – u objednávky vyšší jak 800,- Kč a objednání minimálně 3 ks výrobků Dedra.
Za dobírku si účtuji 120,- Kč, pro zaslání na dobírku neplatí poštovné zdarma pro objednávky vyšší jak 800,- Kč !!!
Při zasíláni skleněného a křehkého zboží si účtuji poplatek 25,- Kč jako ČP. Pokud si to takto nepřejete poslat, nenesu odpovědnost za zboží, které se přepravou mohlo rozbít a nebylo posláno jako křehké.

Prodávající:
Martin Pavka
IČ: 01202201
tel.: 732622118
email: dedramarket@email.cz

Provozní doba:
Přjem objednávek, email: nonstop, neomezeně
Vaše objednávky vyřizuji během celého týdne, včetně sobot, nedělí a svátků.
O veškerých změnách – např. dovolená, nemoc…Vás  budu informovat na stránkách.

V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat, vždy se nějak domluvíme Smile

Děkuji, že jste to přečetli až sem, přeji příjemné nakupování.

Martin Pavka, koordinátor č.105629


Kontakt

Martin Pavka
Díly 1205, 696 11 Mutěnice
732622118
01202201